Verscherpte corona-maatregelen bij Cangeroes

      Reacties uitgeschakeld voor Verscherpte corona-maatregelen bij Cangeroes
Cangeroes en corona

Cangeroes heeft besloten tot verscherpte corona-maatregelen. Per zaterdag 3 oktober 2020, 13 uur. Dit om onder andere te voorkomen dat grote groepen onnodig lang samenkomen. We willen blijven basketballen, maar ook het risico op besmettingen zoveel mogelijk vermijden. Mocht je vragen hebben of suggesties hoe we beter kunnen omgaan met de corona regels, neem dan contact op met het bestuur.

Basisregels: Volg de looproutes, houd afstand, was handen bij binnenkomst, schud geen handen, hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Kom NIET naar de hal als je (een van) deze (lichte) gezondheidsklachten hebt (of als een huisgenoot deze heeft): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak.

Handhaving: Volg alle aanwijzingen op van coaches, teammanagers, sporthalbeheerders en het bestuur op. Ga niet met elkaar in discussie hierover. Het bestuur zal niet schromen om personen / teams (inclusief eigen leden) die zich moedwillig niet houden aan deze regels de toegang tot de sporthal te ontzeggen. Spreek elkaar aan en laat je ook aanspreken.

Bij aankomst in de sporthal …
… mogen spelers pas 30 minuten voor de start van de training of wedstrijd de sporthal in. Kom je te vroeg dan moet je buiten wachten. Daar houd je je aan de anderhalve meter regels;
… adviseren we iedereen vanaf 13 jaar dringend een mondkapje te dragen (wij beschouwen de sporthal als een publieke binnenruimte). Zodra de wedstrijd of training begint mogen spelers, trainers/coaches, teambegeleiding, juryleden en scheidsrechters de mondkapjes af;
… is reinigen van je handen verplicht;
… wachten teams in de kleedkamer tot het speelveld voor hun training of wedstrijd beschikbaar is. Ook hier is het dringende advies mondkapjes te dragen;
… gaan teams pas naar het speelveld als hun trainer of vervanger aanwezig is;
… is publiek niet welkom;
… is de kantine dicht.

In de kleedkamers
… geldt het dringende advies aan iedereen vanaf 13 jaar mondkapjes te dragen;
… is omkleden mogelijk, max 1 team per kleedkamer (maar kom bij voorkeur toch al in je sportkleding). Houd afstand in de kleedkamer. Douchen is ook mogelijk, maar ook hier geldt: indien mogelijk liever thuis douchen;
… douche je met max 4 personen tegelijk.

In de zaal …
… reinigt elk team bij trainingen en wedstrijden na afloop alle ballen en andere materialen die gebruikt zijn (dus inclusief jurymaterialen en scoreborden). In de sporthal staan reinigingsmiddelen;
… zetten we bij wedstrijden stoelen neer op anderhalve meter voor wisselspelers en coaches (i.p.v. banken). De teams reinigen na afloop ook de stoelen;
… neem je plaats op verplichte zitplaatsen op een tribune of een stoel;
… doen trainers/coaches voor de start van de training en wedstrijd een gezondheidscheck bij alle spelers. Spelers die niet voldoen aan de eisen mogen alsnog niet trainen of spelen. Die spelers moeten onmiddellijk de sporthal verlaten;
… schreeuwen, yellen, zingen we niet en moedigen we ook niet luid!
… chauffeurs van jeugdspelers van uitteams (t/m U22), dragen mondkapjes. De anderhalve meter regel is van toepassing op alle juryleden, wisselspelers, trainers/coaches en overige teambegeleiding.

Bij wedstrijden en trainingen …
… schreeuwen, yellen en zingen we niet. En we moedigen niet luid aan;
… laten we geen geblesseerde spelers toe. Tenzij deze spelers een directe rol hebben in de begeleiding van een team (bijvoorbeeld een scout);
… beperken we, om kruisbesmettingen tussen teams te voorkomen, het aantal (bank)spelers dat meetraint of -speelt bij een ander team tot het noodzakelijke minimum. De trainer/coach stemt af met de Technische Commissie voor welke spelers dit geldt;
… registreren trainers/coaches welke spelers deelgenomen hebben aan een training of wedstrijd, zodat het bestuur juist kan handelen in het geval van een besmetting bij een speler.

Bij uitwedstrijden …
… zijn mondkapjes verplicht als je samen reist in de auto;
… gaan met jeugdteams (tot en met U22) niet meer dan 4 chauffeurs mee.

Als je besmet bent …
… of in afwachting van de uitslag van een corona test, dan blijf je thuis;
… informeer je zo snel mogelijk de trainer/coach en het bestuur. Het is belangrijk dat je ons informeert over de instructies van de GGD over teamgenoten en andere basketballers van de vereniging;
… neemt Utrecht Cangeroes altijd de aanbevelingen van de GGD over. Dit kan betekenen dat teamgenoten die samen met jou als besmette speler hebben getraind of een wedstrijd hebben gespeeld ook in thuisquarantaine moeten. De trainer/coach informeert hierover de spelers en eventuele (bank)spelers die meegetraind of gespeeld hebben;
… en dus in thuisquarantaine bent of hoort te zijn, ben je niet welkom bij activiteiten van Utrecht Cangeroes.