Vertrouwenscontactpersoon

Selma Custers en Malou Durve
Telefoonnummer: 06-58955340
E-mail: vertrouwenspersoon@utrechtcangeroes.nl

Vertrouwenscontactpersonen BC Utrecht Cangeroes
BC Utrecht Cangeroes wil een veilige basketballvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met basketball en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we immers alles om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat … 
.. jij je binnen je team niet fijn voelt. Omdat je het gevoel hebt dat je buitengesloten of gepest wordt? Of omdat er problemen zijn in het contact met je trainer en/of leider. Of met een teamlid. En misschien durf je die problemen zelf niet met hen te bespreken? Of zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kunt concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kunt lopen en waarvan je niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan basketballen, waar je eerder wel plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt, is het misschien goed om er eens even over na te denken om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersonen.

Voorkomen is beter dan genezen
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat we zo herhaling voorkomen.

Wanneer kun je o.a. terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van BC Utrecht Cangeroes?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
• pesten en gepest worden
• machtsmisbruik en verbale agressie
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
• grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
• de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
• twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
• iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Als er sprake is van seksuele intimidatie, kun je ook bij het NOC*NSF-meldpunt terecht met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF-meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doen vertrouwenscontactpersonen?
Ze luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ze doen niets zonder dat jij dat weet.

Ze geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde als een formele klacht wordt ingediend.

Hoe vertrouwelijk handelen de vertrouwenscontactpersonen?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk is om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of ergens anders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit gebeurt natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van BC Utrecht Cangeroes plaatsvinden gaan we vertrouwelijk om.

Verantwoordelijkheid
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van BC Utrecht Cangeroes. Bij het afsluiten van het jaar, of als het nodig is tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting heeft plaatsgevonden. In deze rapportage worden geen namen genoemd.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen bij BC Utrecht Cangeroes?
Selma is VMBO-docent in Kanaleneiland.

Selma

Malou Durve is programmaleider bij Jantje Beton (waar ze ook vertrouwenscontactpersoon is).

Malou