Corona-informatie

Coronaprotocol BC Utrecht Cangeroes
(bijgewerkte versie geldig vanaf 23 maart 2022)

De club hanteert de richtlijnen van NOC*NSF en van de Nederlandse Basketball Bond.
De overheid heeft alle corona maatregelen ingetrokken. Er gelden nog wel een aantal
adviezen:

● Was regelmatig uw handen.
● Hoest en nies in uw elleboog.
● Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.
● Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht.
● Haal uw vaccinatie, booster- of herhaalprik.

Het naleven van de adviezen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Houd je aan de
adviezen en help anderen zich aan de adviezen te houden! Alleen samen houden we corona
onder controle.

Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met het bestuur
(secretaris@utrechtcangeroes.nl).

Alleen samen