ALV digitaal: meld je aan!

      Reacties uitgeschakeld voor ALV digitaal: meld je aan!

Door de verspreiding van het coronavirus is het basketbal seizoen helaas zeer abrupt geëindigd. Ook de voorbereiding van het volgende seizoen verloopt anders dan normaal, omdat we voorlopig de zaal niet in mogen. Binnenkort zullen we jullie verder informeren over de voorbereiding van seizoen 2020-2021.

ALV digitaal
Een andere noodzakelijke voorbereiding voor het nieuwe seizoen is het goedkeuren door de ledenvergadering (ALV) van de begroting en de contributies voor het nieuwe seizoen. Normaal houden we deze vergadering in Sporthal Lunetten, maar dit is op korte termijn lastig uitvoerbaar. Daarom heeft het bestuur besloten om de ALV digitaal op afstand te organiseren. Dit is mogelijk dankzij een noodwet die door de Eerste Kamer is goedgekeurd: een ALV is rechtsgeldig indien drie bestuursleden samen in een ruimte een vergadering houden die voor de leden digitaal toegankelijk is en waarbij de leden hun stem digitaal kunnen uitbrengen. Het bestuur stelt een zo kort mogelijke agenda voor, om alleen de hoogstnoodzakelijke zaken te bespreken en besluiten.

24 mei 
Op zondag 24 mei, 12:00-13:00, zal de digitale ALV plaatsvinden. Het belangrijkste agendapunt is de begroting 2020-2021 en de contributies 2020-2021. Zoals altijd zullen de vergaderstukken voor de agendapunten die door de ALV besloten moeten worden uiterlijk 2 weken voor de ALV aan alle leden gestuurd worden. Eventuele vragen naar aanleiding van deze stukken kunnen ook voor de ALV per e-mail aan het bestuur gestuurd worden.
Graag nodig ik jullie hierbij uit om aan de ALV van 24 mei deel te nemen. Gelet op het grote belang van de onderwerpen verwacht het bestuur dat elk team van BC Utrecht Cangeroes vertegenwoordigd is bij deze ALV.

Deelnemen?
Indien je wil deelnemen aan de ALV, laat me dit dan per e-mail weten (naam en huidig team naar secretaris@utrechtcangeroes.nl), zodat ik je de instructies kan sturen om per computer de ALV te volgen. Om te garanderen dat alleen leden (en ouders van jeugdleden) kunnen deelnemen aan de ALV is het helaas NIET mogelijk om aan de ALV deel te nemen als je je niet vooraf bij mij hebt aangemeld.