Aangepast takenschema eerst helft seizoen 2019-2020

      Reacties uitgeschakeld voor Aangepast takenschema eerst helft seizoen 2019-2020

Wie fluit er? Wie moet er tafelen en hoe laat? Het staat allemaal in het takenschema. Dat is inmiddels bekend. Kijk goed of jouw team erbij staat en regel wie wanneer aan de beurt is. Intussen zijn er wat nieuwe wijzigingen, klik hieronder voor de nieuwste update! 
Klik voor: Takenschema eerste helft seizoen 2019-2020 (Excel bestand).

Taakverdeling: Van alle leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de vereniging door het uitvoeren van teamtaken (tafelen, fluiten, zaalwacht, of bardienst). De taken worden door het bestuur (via de wedstrijdsecretaris) aan de teams toegekend. Het is de taak van de teammanager van het team om deze taken over de individuele leden van het team te verdelen. Deze teamtaken worden in de regel ingepland direct voor of na je eigen thuiswedstrijd. Echter, soms is het onvermijdelijk om teams in te roosteren bij een wedstrijd die niet direct aansluit bij hun eigen wedstrijd (wachttaak – telt als 1,5 taak) of om teams in te roosteren op een dag dat ze zelf geen wedstrijd hebben (terugkomtaak – telt als 2 taken). Bij het opstellen van het takenschema zorgt de wedstrijdsecretaris voor een evenwichtige verdeling van de taken over de verschillende teams, en houdt zij waar mogelijk ook rekening met de vrijwilligerstaken die door leden van de teams worden uitgevoerd (lid bestuur, commissies, bondsscheidsrechter, coach of trainer). Ook is er een WhatsApp verzendlijst, die wekelijks de taken voor het aanstaande weekend nog even stuurt (zie de instructie onderaan deze e-mail). Let op de wijzigingen (in rood) in september ten opzichte van het eerder verstuurde schema! Ook zijn er nu incidenteel wedstrijden (en dus taken) buiten het weekend (op dinsdag, woensdag of vrijdag).

Scheidsrechters: Het afgelopen seizoen heeft een flink aantal leden, zowel senioren als U16- en U18-jeugdleden, deelgenomen aan de scheidsrechterscursus. Uiteraard gaan zij het geleerde snel in de praktijk brengen. Een verzoek aan de taakverdelers van alle teams: kijk bij het plannen van de fluittaken om wat voor wedstrijd het gaat en of het ‘scheids 1’ of ‘scheids 2’ is. Moet ‘scheids 1’ fluiten samen met een jeugdlid, dan is het fijn als deze scheids 1 zelf veel ervaring heeft met fluiten. Let ook op dat alleen scheidsrechters met minimaal een F- of BS-2 diploma (of BS-2 scheidsrechters in BS-opleiding) mogen fluiten, anders krijgen we weer boetes van de NBB.

Digitaal tafelen: De meeste teams hebben afgelopen 2 jaar veel ervaring opgedaan met het tafelen met de tablet. Ook zijn er afgelopen weekend 3 cursussen digitaal tafelen gegeven (zie bijgevoegde handleiding). De teammanagers zorgen ervoor dat deze opgedane ervaring verder binnen het team gedeeld wordt, zodat alle ingedeelde tafelaars goed beslagen ten ijs komen! Let op dat het sheet volledig is ingevuld (namen scheidsrechters, tafelaars en coaches), anders krijgt de vereniging weer boetes van de NBB.

Zaalwacht: de zaal moet 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd “speelklaar” zijn. Dit kost ongeveer 15-30 minuten. Zorg er dus voor dat je op tijd begint aan het opbouwen van de zaal. De zaalwacht aan het eind van de dag zorgt ervoor dat de laatste spelende teams alles netjes opruimen (zaterdag avond kunnen banken en tafels blijven staan als er zondag wedstrijden zijn). Haal ook even een bezem door de zaal! De zaalwacht checkt ook of alle materialen op de juiste manier zijn opgeruimd (zie de foto’s bij de bergingen), en dat de waardevolle spullen in de afgesloten kast opgeborgen zijn. De taken van de zaalwacht zijn bijgevoegd en staan ook op de website!

Verzuim teamtaken: Mocht een team niet in staat zijn om een bepaalde teamtaak uit te voeren, dan is het de eigen verantwoordelijkheid van het team om deze taak te ruilen met een ander team en de wedstrijdsecretaris hiervan op de hoogte te stellen! Als een team verzuimt een teamtaak uit te voeren, dan zal het bestuur een geldboete opleggen aan het team (zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement). Het liefst leggen we natuurlijk helemaal geen boetes op, want waar het écht om gaat is dat er bij elke wedstrijd fluiters en tafelaars aanwezig zijn zoals gepland, zodat er gewoon lekker gebasketbald kan worden!