Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts via dit opzeggingsformulier op deze website plaatsvinden. Bij het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap is een administratieve heffing of (een deel van) de contributie verschuldigd. In voorkomende bijzondere gevallen kan het bestuur anders beslissen.

Conform de statuten dient de opzegging van het lidmaatschap ten laatste 4 weken voor 1 juli gedaan te zijn.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Conform het HR is bij opzegging als lid voor 1 november, zonder te zijn uitgekomen in een bindende (competitie- of beker)wedstrijd van de NBB of aan enige andere activiteit van de vereniging of de NBB te hebben deelgenomen die leidt tot lidmaatschap van de NBB voor het lopende jaar, geen contributie, maar een administratieve heffing van €75 verschuldigd.

Conform het HR is bij opzegging als lid anders dan hetgeen hierboven bepaald is in principe de volledige contributie verschuldigd. Bij opzegging voor 1 november, zal het bestuur een korting van 50% op de contributie verlenen; bij opzegging voor 1 februari zal het bestuur een korting van 25% op de contributie verlenen.