Ledenvergadering Utrecht Cangeroes

      Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering Utrecht Cangeroes

Beste (ouders van) leden van Utrecht Cangeroes,

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering van BC Utrecht Cangeroes op zaterdag 16 december 2023, 11:00-12:30. De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal naast de kantine in Sporthal Lunetten. Voor de leden die dat willen is het ook mogelijk de vergadering online te volgen. Gelet op het grote belang van de onderwerpen verwacht het bestuur dat elk team van BC Utrecht Cangeroes vertegenwoordigd is bij deze ledenvergadering.

De belangrijkste agendapunten voor de vergadering zijn, zoals gebruikelijk, het vaststellen van het jaarverslag en het financieel verslag (inclusief verslag van de kascommissie) over het afgelopen seizoen. Daarnaast zal het bestuur een update geven over de stand van zaken rondom accommodatie, het vrijwilligersbeleid (de introductie van “squads”). De agenda van de vergadering is hieronder toegevoegd.

Agenda (definitief)

 1. Vaststellen agenda
 2. Notulen vorige vergadering (27 mei 2023)
 3. Mededelingen bestuur
 4. Jaarverslag seizoen 2022-2023 + financieel verslag boekjaar 2022-2023
 5. Jaarverslag bestuur seizoen 2022-2023 (update)
 6. Financieel verslag penningmeester boekjaar 2020-2021 + verslag kascommissie (update)
 7. Goedkeuring financieel verslag en decharge penningmeester (besluit)
 8. Decharge bestuur over gevoerde beleid (besluit)
 9. Herverkiezing Bestuursleden (besluit)
 10. Herverkiezing Kascommissie (besluit)
 11. Accommodatie (update)
 12. Vrijwilligersbeleid (introductie van “squads”) (update)
 13. Update Stichting Sporthal Lunetten (SSL)
 14. Rondvraag en sluiting

Indien je online wilt deelnemen aan de ledenvergadering, stuur dan een e-mail met je naam en huidig team naar secretaris@utrechtcangeroes.nl. De secretaris zal je dan de instructies sturen om per computer de ledenvergadering te volgen. Om te garanderen dat alleen leden (en ouders van jeugdleden) kunnen deelnemen aan de ledenvergadering is het helaas NIET mogelijk om online aan de ledenvergadering deel te nemen als je je niet vooraf bij de secretaris hebt aangemeld.

De vergaderstukken van de ledenvergadering zijn bijgesloten bij deze uitnodiging. Eventuele vragen naar aanleiding van deze stukken kunnen ook voor de ledenvergadering per e-mail aan de secretaris gestuurd worden.

Met vriendelijke groet,

Emma Mojet, Secretaris BC Utrecht Cangeroes

Theo Slaats, Voorzitter BC Utrecht Cangeroes