Laden Evenementen

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ledenvergadering van BC Utrecht Cangeroes op zaterdag 27 mei 2023, 15:00-17:00 (let op: we kiezen dit keer voor een andere dag en tijd dan gewoonlijk; de ledenvergadering is onderdeel van de Cangeroes dag). De vergadering kan fysiek in sporthal Lunetten of online worden bijgewoond. Gelet op het grote belang van de onderwerpen verwacht het bestuur dat elk team van BC Utrecht Cangeroes vertegenwoordigd is bij deze ledenvergadering.

De belangrijkste agendapunten voor de vergadering zijn zoals gebruikelijk de begroting en de contributies voor het nieuwe seizoen. De agenda van de vergadering is hieronder bijgevoegd. De vergaderstukken worden per e-mail verstuurd.

Agenda

 1. Vaststellen agenda
 2. Notulen vorige vergadering (11 december 2022) (besluit)
 3. Mededelingen bestuur (ter informatie)
  • Mededelingen bestuur
  • Ingezonden brief Sem Enzerink
 4. Vaststellen begroting en contributies 2023-2024, inclusief vergoedingen en boetes (besluit)
 5. Competitie 2023-2024 (ter informatie)
  • Inschrijvingen teams
  • Teamindeling
 6. Samenwerking Utrecht Cangeroes, Uball en SVO
 7. Accommodatie (ter informatie)
 8. Platform update (ter informatie)
  • Topsportstichting
  • Stichting Sporthal Lunetten (SSL)
 9. Rondvraag en w.v.t.t.k. (ter informatie)
 10. Sluiting

Indien je wilt deelnemen aan de ledenvergadering, stuur dan een email met je naam en huidig team naar secretaris@utrechtcangeroes.nl. Geef aan of je de vergadering in persoon wil bijwonen of online. De secretaris zal aan degenen die de vergadering online willen bijwonen tijdig de instructies sturen om per computer de ledenvergadering te kunnen volgen.

Om te garanderen dat alleen leden (en ouders van jeugdleden) kunnen deelnemen aan de ledenvergadering is het helaas NIET mogelijk om aan de ledenvergadering deel te nemen als je je niet vooraf bij de secretaris hebt aangemeld.

Eventuele vragen naar aanleiding van deze stukken kunnen ook voor de ledenvergadering per email aan de secretaris gestuurd worden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Theo Slaats, Voorzitter BC Utrecht Cangeroes