Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene Leden Vergadering

19 mei 2019 @ 11:00 - 12:30

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de vierde Algemene Leden Vergadering (ALV) van BC Utrecht Cangeroes, die zal plaatsvinden op zondag 19 mei van 11:00-12:30 uur in kantine van Sporthal Lunetten. Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. de begroting en contributies 2019-2020, het vrijwilligersbeleid, de ambities voor volgend seizoen, het beleid veilig sportklimaat en enkele kleine aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement aan de orde komen.

 

Gelet op het grote belang van de onderwerpen verwacht het bestuur dat elk team van BC Utrecht Cangeroes met minimaal 1-2 leden aanwezig is bij deze ALV.

Voor de ALV gelden de volgende regels voor het uitbrengen van stemmen:

  • Stemgerechtigd zijn alle leden van de vereniging die de basketbalsport beoefenen. Dit betreft dus wedstrijd spelende en trainende leden, bestuurs- en commissieleden, trainers en coaches.
  • Leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, brengen 2 stemmen uit. Leden die jonger zijn dan 16 jaar brengen één stem uit via hun wettelijke vertegenwoordiger.
  • Overige leden (buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste) hebben geen stemrecht.
  • Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk gemachtigd andere stemgerechtigde (gebruik hiervoor het bijgevoegde volmachtformulier) te laten uitbrengen. In totaal kan een stemgerechtigde voor niet meer dan twee andere stemgerechtigden zijn stem uitbrengen.

Gegevens

Datum:
19 mei 2019
Tijd:
11:00 - 12:30