Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene Leden Vegadering

24 november 2019 @ 10:30

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van BC Utrecht Cangeroes, die zal plaatsvinden op zondag 24 november van 10:30-12:00 uur in kantine van Sporthal Lunetten. Tijdens deze bijeenkomst zullen o.a. het inhoudelijke en financiële verslag over het vorige seizoen, de stand van zaken begroting dit seizoen, een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement mbt sponsorbeleid en verkiezing bestuursleden en kascommissie aan de orde komen. Ook is er o.a. aandacht voor een nieuw technisch ontwikkel plan, de topsportstichting, veilig sportklimaat en nieuws vanuit Stichting Sporthal Lunetten.

Gelet op het grote belang van de onderwerpen verwacht het bestuur dat elk team van BC Utrecht Cangeroes met minimaal 1-2 leden aanwezig is bij deze ALV. Teams die op dat moment moeten spelen – het is helaas niet gelukt om een speelvrij weekend te vinden – hoeven uiteraard niet aanwezig te zijn bij de ALV.

 Voor de ALV gelden de volgende regels voor het uitbrengen van stemmen:

  • Stemgerechtigd zijn alle leden van de vereniging die de basketbalsport beoefenen. Dit betreft dus wedstrijd spelende en trainende leden, bestuurs- en commissieleden, trainers en coaches.
  • Leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, brengen 2 stemmen uit. Leden die jonger zijn dan 16 jaar brengen één stem uit via hun wettelijke vertegenwoordiger.
  • Overige leden (buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste) hebben geen stemrecht.
  • Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk gemachtigd andere stemgerechtigde te laten uitbrengen (gebruik hiervoor het bijgevoegde volmachtformulier). In totaal kan een stemgerechtigde voor niet meer dan twee andere stemgerechtigden zijn stem uitbrengen.

We hopen dat jullie in groten getale aanwezig zullen zijn.

Gegevens

Datum:
24 november 2019
Tijd:
10:30

Locatie

Sporthal Lunetten
Zwarte Woud 201
Utrecht, 3524 SG Nederland
+ Google Maps
Telefoon
030 286 2940