Corona-informatie bij elkaar

Coronaprotocol BC Utrecht Cangeroes (bijgewerkte versie 17 september 2021)

De club hanteert de richtlijnen van NOC*NSF (klik voor de pdf) en van de Nederlandse Basketbalbond NBB. Ons protocol is geldig tot 25 september 2021. Hierin staat een aantal punten centraal:

  • gebruik gezond verstand
  • bij klachten thuisblijven én testen
  • vermijd drukte
  • houd je aan de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels
  • volg de instructies van de beheerders, zaalwachten, coronacoördinatoren, teammanagers en barpersoneel altijd op in het belang van onze gezondheid en veiligheid
  • het naleven van de regels is een verantwoordelijkheid van ons allemaal – houd je aan de regels en help anderen zich aan de regels te houden!

Wedstrijden en trainingen in Sporthal Lunetten en overige trainingslocaties

Bij aankomst in de sporthal houden alle spelers en staff zich aan de 1,5 meter regel en desinfecteren hun handen. Alleen op het speelveld bij wedstrijden en trainingen vervalt de 1,5 meter regel. Publiek in de zaal tijdens trainingen is niet toegestaan.

Spelers mogen de kleedkamers en douches gebruiken. Blijf wel alsjeblieft zo kort mogelijk in de kleedkamers.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes teams om voorafgaand aan elke training (digitaal of in persoon) de gezondheidscheck te doen met hun spelers. Vraag spelers of ze klachtenvrij zijn en geen quarantaineplicht hebben. Een speler die klachten heeft of in quarantaine moet zijn, kan niet deelnemen aan de training en moet thuis te blijven.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes teams publiek bij trainingen vriendelijk weg te sturen.

Publiek bij (oefen)wedstrijden in Sporthal Lunetten

Bij aankomst in de sporthal moet al het publiek zich registreren en de gezondheidscheck doorlopen. Dit gebeurt d.m.v. het scannen van de QR-code vindbaar o.a. bij binnenkomst van de sporthal. De webapp vraagt contactgegevens achter te laten en de gezondheidsvragen te beantwoorden. Voor een goede registratie vragen wij een ieder om medewerking. Informatie m.b.t. tot deze webapp is te vinden op: https://mycapa.city/. Iedereen moet zich aan de 1,5 meter regel houden en handen desinfecteren.

Er mogen per (thuisspelend en bezoekend) team maximaal 10 mensen publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn. Het publiek moet zitten tijdens de wedstrijd en houdt zich aan de 1,5 meter regel.

Er is een uitzondering voor eredivisie of promotiedivisie wedstrijden wanneer die op center court worden gespeeld. Omdat er dan slechts 2 teams in de hal zijn, is er meer ruimte voor zitplaatsen. Het publiek mag dan uit maximaal 30 mensen per (thuisspelend en bezoekend) team bestaan.

Staff (trainer, coach, teammanager) hoort bij het team en is dus geen publiek.

We vragen teammanagers van BC Utrecht Cangeroes teams om voorafgaand aan thuiswedstrijden af te stemmen wie er als publiek toegelaten wordt. Overige bezoekers moeten weggestuurd te worden.

Teammanagers van BC Utrecht Cangeroes teams controleren voorafgaand aan een uitwedstrijd op de website van de tegenstander welke corona regels van toepassing zijn bij betreffende vereniging en sporthal.

We vragen trainers/coaches van BC Utrecht Cangeroes teams om voor vertrek naar een uit- of thuiswedstrijd de gezondheidscheck te doen met hun spelers. Vraag spelers (digitaal of in persoon) of ze klachtenvrij zijn en of ze geen quarantaineplicht hebben. Een speler die klachten heeft of in quarantaine moet zijn, kan niet deelnemen aan de wedstrijd en moet thuis blijven.

Bezoek aan de sportkantine

Spelers, staff en bezoekers moeten zich bij bezoek aan de sportkantine in Sporthal Lunetten registreren (volg de instructies bij de ingang van de sportkantine). Bezoekers in de kantine moeten zitten. In de kantine geldt nog altijd de 1,5 meter regel. Wij vragen alle bezoekers in de kantine eigen verantwoording te dragen voor het navolgen van de nog geldende maatregelen. Bij drukte en wanneer bezoekers zich niet houden aan de gevraagde afstand vragen wij hen het gekochte eten/drinken buiten te nuttigen. Het nadrukkelijke verzoek is om bij het buiten eten/drinken afval in de afvalbak te deponeren.

Voor spelers, staff én publiek geldt: beperk lange kantinebezoeken.

Reizen naar uitwedstrijden

Het is niet verplicht om een mondkapje in de auto te dragen. wanneer een bestuurder van een auto wil dat iedereen die meerijdt wél een mondkapje draagt, dan moeten de passagiers zich daaraan houden. Beperk, als dat kan, het aantal passagiers per auto.

Mocht je vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met het bestuur.

Cangeroes en corona