Algemene Leden Vergadering: 2 December

      Reacties uitgeschakeld voor Algemene Leden Vergadering: 2 December

De datum voor de derde Algemene Ledenvergadering (ALV) van BC Utrecht Cangeroes is vastgesteld op zondag 2 december van 11:00-12:30 uur (kantine Sporthal Lunetten). Op de agenda staan in elk geval het bestuurs- en financieel verslag over afgelopen seizoen, vrijwilligersbeleid, evaluatie van het proces van teamindelingen, verkiezing nieuwe bestuursleden en kleine aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement. Noteer deze datum dus alvast in je agenda! En mocht je graag een onderwerp besproken hebben in de ALV, stuur ons dan een e-mail.

Bijgevoegd is een kort verslag vanuit het bestuur door onze voorzitter Theo Slaats. Aarzel niet om ons een bericht te sturen als je hier vragen over hebt.